Oko

Vosík francouzský

Vosík francouzský (Polistes gallicus) je zástupce jedovatého blanokřídlého hmyzu z čeledi sršňovitých.

Vosík francouzský
Vosík francouzský si staví malé hnízdo.

Vosík francouzský je představitelem rodu, který je u nás zastoupen čtyřmi druhy, lišícími se uspořádáním skvrn na zadečku, tvarem a zbarvením čelního štítku a zbarvením a utvářením tykadel. Od ostatních společenských vos se vosíci liší zadečkem vpředu ponenáhlu zúženým a jen řídce chlupatým. Poslední článek zadečku bývá naspodu žlutý. Samci mají tykadla spirálovitě zakroucená. Vosík francouzský má samice velké 15 až 17 mm. Je hojnější pouze v teplých oblastech našeho státu, kde se vyskytuje na prosluněných okrajích lesů, na skalnatých stepích a v blízkosti lidských obydlí. Staví si jen malé hnízdo, většinou pouze s jedinou pláství o několika desítkách buněk. Je z šedé papíroviny a na rozdíl od hnízd ostatních příslušníků čeledi sršňovitých nemá kulovitý ochranný obal. Hnízdo bývá obvykle na krytém místě - pod skalním převisem, ve zdi, v hromadě kamení nebo v ptačí budce. Plást je k podkladu připevněn stopkou tak, aby buňky ležely vodorovně nebo byly otevřenou stranou mírně skloněny k zemi. To je při dešti chrání před zatékáním vody. V hnízdě bývá několik královen, ale potomstvo pochází jen od jedné, protože ta vajíčka svých družek ničí.

I když vosíci mají žihadla jako ostatní vosy, můžeme jejich hnízda bez obav pozorovat z těsné blízkosti, nejsou útoční. Kromě vosíka francouzského u nás žije vosík obecný (Polistes nimpha), vosík žlutoskvrnný (Polistes bimaculatus) a Polistes foederatus. I u vosíků parazitují jejich příbuzní, pavosíci z rodu Sulcopolistes.


Další články

Bodavý hmyz je obtížným letním trapičem.
Rostliny a lidé - jejich vzájemné soužití.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Liči neboli čínské jablko.
Kyselé deště a oteplování - souvislost těchto dvou fenoménů.
Barvy vyvolávají nejrůznější pocity.
Mlýnské kameny byly používány při mletí obilí.
Má čmelák žihadlo nebo kouše?
Těstoviny patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Bavlna je nazývaná královnou látek.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů